تا سر زلف عروسان سخن

محمود دولت‌آبادی با دو کتاب«بنی‌آدم» و «تا سر زلف عروسان سخن» و در نمایشگاه کتاب تهران حضور...