تبدیل زندان اوین

پس از ماه‌ها مذاکره و برگزاری جلسه بین شهرداری تهران و قوه قضائیه برای تبدیل زندان اوین به پارک،...

شهردار تهران درباره تغییر زندان اوین به یک پارک از مذاکره‌ جدیدش با رئیس قوه قضائیه خبر داد.

محمدباقر قاليباف، شهردار تهران از اعلام موافقت رئيس قوه قضائيه ایران برای تبديل زندان اوين به بوستان عمومی خبر...