تبلیغات انتخاباتی

رئیس مجلس ایران بار دیگر وعده‌ه برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد افزایش یارانه‌ها را مورد...

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در پاسخ به ادعای برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری که گفته‌اند قصد دارند یارانه‌ها...

فرشته قاضی- وقتی از تبلیغات انتخاباتی سخن می‌گوییم، چه مختصات و خصوصیاتی را تأثیرگذار می‌دانیم و چه‌طور برخی تبلیغات...

در شهرستان‌ها تبلیغات انتخاباتی متفاوتی در جریان است که مخاطب محلی دارد: از قربانی کردن گوسفند، قسم دادن تا...

رئیس ستاد انتخابات کشور با اتکاء به ماده ۵۹ قانون انتخابات، رسانه‌ها را برای یک هفته از تبلیغ و...