تجمع اعتراضی اهالی یک روستای سرپل ذهاب

کشاورزان شرق اصفهان ۲۵ اسفند بطور گسترده در مصلای اصفهان حضور یافتند. پشت به تریبون نماز و امام جمعه...