تجمع اعتراضی مردم اهواز مقابل دفتر صدا و سیمای خوزستان

قرارگاه خاتم سپاه پاسداران اجرای پروژه احداث خط لوله را به عهده دارد. ساکنان دهستان واقع در جنوب استان...