تجمع اعتراضی مقابل مجلس

کارگزاران بیمه کشاورزی خواستار تصویب طرح تعیین وضعیت استخدامی خود در مجلس‌اند و بازنشستگان فولاد خواستار پرداخت به موقع...

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی-مدنی در نزدیکی مجلس تجمع کردند.

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان و گروهی از اهالی سد و نیروگاه سیمره استان ایلام روز ۳...