تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بین‌المللی حمل و نقل خلیج

اعتراضات دوشنبه ۲۷ فروردین: ادامه اعتصاب در بانه و جوانرود، ادامه تظاهرات در کازرون، تجمع دانشجویان تربیت مدرس،...