تجمع بازنشستگان ارتش

شماری از #بازنشستگان_ارتش ایران صبح سه‌شنبه ۱۱ دی در پارک شهر تهران تجمع کردند و خواستار روشن شدن تکلیف...

شماری از بازنشستگان شنبه ۲۵ شهریورماه در تهران تجمع کردند. معترضان شعار می‌دادند: «ظلم و ستم کافیه، سفر...