تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اخراج یکی از استادان

معلمان حق‌التدریسی آموزش و پرورش که از بیمه و امنیت شغلی بی‌بهره‌اند در چند شهر دست به اعتصاب زدند...