تجمع در پاسارگارد

نماینده شیراز در مجلس از شورای عالی امنیت ملی خواسته تا به موضوع برگزاری مراسم «کوروش» ورود کند، چرا...

امام جمعه شیراز روز کوروش را «اسرائیلی» خوانده است. یکی از شیوه‌هایی که حکومت برای مقابله با تجمع در...

در همین زمینه: دادستان شیراز:

به دنبال تجمع گسترده گروهی از مردم در پاسارگاد شیراز و برگزار کردن مراسمی غیر‌رسمی برای بزرگداشت کوروش، دادستان...