تجمع در چهارمحال بختیاری در اعتراض به طرح‌ انتقال آب

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک...