تجمع سهامداران «پدیده شاندیز» در مشهد با شعار: صدای فقر ملت، برس به گوش دولت

معلمان حق‌التدریسی آموزش و پرورش که از بیمه و امنیت شغلی بی‌بهره‌اند در چند شهر دست به اعتصاب زدند...