تجمع سپرده‌گذاران آرمان وحدت در اهواز و ملایر

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...