تجمع سپرده گذاران

#سپرده‌گذاران موسسات مالی #کاسپین و #البرز_ایرانیان امروز سه شنبه۱۶مردادماه ۹۷ مجددا مقابل #بانک_مرکزی تجمع کردند. آنها بنرهایی حاوی مطالباتشان...

معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان، احضار و سرکوب فعالان صنفی و نبود عدالت آموزشی در روز معلم بر...

خبرهایی از اعتصاب و تجمع در پتروشیمی ایلام، ادامه اعتصاب در بانه، تجمع سپرده‌گذاران در کرمان و اهواز، ادامه...