تجمع متقاضیان آزمون علوم پزشکی مقابل استانداری کهکیلویه و بویراحمد

بیکاران خوزستان با برگزاری دو تجمع به عدم به کارگیری نیروهای بومی در پروژه های نفت و گاز و...