تجمع کارگران آب و فاضلاب روستایی

کارکنان سهام عدالت به تحصن ادامه داند، مربیان پیش‌دبستانی در ایذه، کشاورزان در اصفهان و کارگران آب و فاضلاب...

گروهی از کارگران راه‌آهن و کارگران آب و فاضلاب و کارگران بیمه کشاورزی و کاسبان مجتمع فردوسی مشهد نیز...