تجمع کارگران بازنشسته رنگین نخ مقابل استانداری سمنان

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک...