تجمع کارگران سهام‌دار معدن کرومیت اسفندقه در کرمان

رانندگان و دارندگان کامیون در ده‌ها شهر دست از کار کشیدند. سپرده‌گذاران در تهران و رشت تجمع کردند. کارگران...