تجمع کارگران عسلویه

همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شمار کارگران قرارداد موقت که شغل خود را از دست می‌دهند،...

حدود ۳۰۰ تن از کارگران شرکت‌های پیمانکاری دست سوم زیرمجموعه شرکت تسکو عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن سه...

حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان پیمانکاری شرکت بلندطبقه در فاز‌ ۱۹ عسلویه به دلیل معوقات مزدی و بی‌پاسخ ماندن...