تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در تهران

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی #حزب_کارگزاران ایران در نشست خبری این حزب برای معرفی فهرست نامزدهای آن در انتخابات...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که یک‌شنبه ششم خرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۵ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...