تجمع کشاورزان لنجان مقابل فرمانداری در اعتراض به بی آبی

قرارگاه خاتم سپاه پاسداران اجرای پروژه احداث خط لوله را به عهده دارد. ساکنان دهستان واقع در جنوب استان...