تجمع کشاورزان چند روستای دشت جیرفت در اعتراض به کم‌آبی

حتی یک روز قبل از عید نوروز هم اعتراضات و اعتصابات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها ادامه داشت. کارگران...