تحريم نفتی ايران

ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا

فشارها بر ايران رو به افزايش است. صادرات نفت خام ايران در پايين‌ترين سطح خود در دهه‌های گذشته رسيده...

آسوشیتدپرس گزارش داد مقام‌های آمریکا

به گفته منابع آگاه در

آسوشیتدپرس نوشت، وزارت امور خارجه

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک،

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق

ایالات متحده آمریکا برای سومین