تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

بر اساس آخرین گزارش آژانس هم حجم آب سنگین و هم میزان اورانیوم غنی شده در ایران افزایش یافته...