تحریم‌ها و معیشت

«مردم» بیش از اینکه نگران جنگ باشند، نگران وضعیت اقتصادی‌اند. آنطور که یک نفر می‌گوید: «تنها کاری که جوان‌ها...

مجموعه‌ای از گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر شده پیرامون تحریم‌های امریکا علیه ایران و اثرگذاری آن بر زندگی روزمره مردم،...