تحریم خودروی ایرانی

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران تولید انواع خودرو در ایران در هفت ماهه نخست امسال...

حمید مافی- کمپین «خودرو داخلی نخریم» به ثمر نشسته و مسئولان دولتی و مدیران صنعت خودروسازی را به تکاپو...