تحریم صنایع فولاد، آلومینیوم و مس ایران

رئیس جمهوری آمریکا همزمان با صدور فرمان تحریم صنایع معدنی ایران گفت در انتظار دیدار با رهبران ایران برای...