تحریم ماهان ایر

خبرگزاری فرانسه به‌نقل از مسئولان شرکت هواپیمایی ماهان در تهران نوشته است که به دلیل اعمال تحریم‌ها، این شرکت...

آمریکا روز جمعه ۱۴ سپتامبر یک شرکت هواپیمایی تایوانی را به دلیل آنچه فعالیت به جای ماهان ایران خوانده،...