تحریک طالبان

وزیر کشور پاکستان از دستگیری‌های جدیدی در این کشور در پیوند با حمله به مدرسه پیشاور خبر داد. شش...

دولت پاکستان چهار زندانی امنیتی دیگر را به دار آویخت. تحریک طالبان تهدید کرده که در صورت تداوم احکام...

تهاجم طالبان به یک مدرسه‌ ۵۰۰ نفری در پیشاور با دخالت ارتش پاکستان و کشته شدن ۸۴ کودک و...

رقابت‌های قدیمی میان طالبان و داعش فراموش می‌شود. گروه «تحریک طالبان» با لبیک به «دولت اسلامی» از اعزام نیرو...