تحقیقات از حادثه سانچی

مقام‌های چینی گفته‌اند که نمی‌توان نفتکش سانچی متعلق به ایران را که چندی پیش بر اثر تصادف و آتش‌سوزی...

سه ملوانی که پیکر بی‌جانشان پیش از غرق‌شدن کامل نفت‌کش سانچی کشف شده بود، شناسایی شدند. هر سه ایرانی...

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران می‌گوید کمیته بررسی سانحه سانچی اطلاعات به‌دست آمده از آتش‌سوزی و...