تحقیق درباره حمله شیمیایی به خان شیخون

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که در حمله شیمیایی به شهر خان شیخون در شمال سوریه از گاز...

روسیه و ایران نیز خواهان تحقیق سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره حمله شیمیایی به خان شیخون شده بودند اما...