تخریب باغ‌ها

یک عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی به سرنوشت باغ‌های تهران تصریح کرد در تهران دیگر...

در تجمعی اعتراضی، گروه‌های مختلفی از شهروندان شیرازی زنجیره‌ای انسانی به دور «باغ فرزانه» در مرکز شهر شیراز تشکیل...

شورای شهر تهران با انتقاد از عدم نظارت بر باغ‌های تهران هشدار داد تمام این باغ‌ها در حال تخریب...