تخریب جاذبه های توریستی

بلندترین پل معلق چوبی ایران و شاید هم خاورمیانه دو روستای ماژین در ایلام و دره خزینه در لرستان...