تخلفات انتخاباتی

چهار نفر از استانداران ایران به‌دلیل تخلفات انتخاباتی در دادسرای کارکنان دولت حاضر و تفهیم اتهام شدند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مجموع ۱۵ تخلف اتفاق...

در پی انتقادهای رئیس قوه قضائیه از حسن روحانی، سخنگوی قوه قضائیه ضمن برجسته کردن نقش نیروهای امنیتی و...

شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری را «مهمترین عنصر قدرت» دانسته و ضمن تأیید صحت کلی آن ۱۲ مورد تخلف...

دبیر شورای نگهبان: «البته بخشی از تخلفات، طبیعی است و در همه دوره های انتخابات اعم از مجلس و...

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از درخواست اعضای این شورا برای بررسی بیشتر برخی گزارش‌های تخلفات انتخاباتی خبر داد.

رحیم علیشپور، دادستان پاکدشت از کشف ۶۰ شناسنامه در رابطه با خرید و فروش رأی در این شهر استان...

خرید و فروش رأی، استفاده از موقعیت شغلی برای تبلیغات انتخاباتی، استفاده از مکان‌های غیرمجاز برای این تبلیغات و...