تراجنسیتی ستیزی

مقدمه‌ای بر مفهوم تراجنسیت همراه با گزیده‌ای از مطالب

بزرگ‌ترین نظرسنجی در مورد تراجنسیتی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که دسترسی به شغل، مسکن و بهداشت همراه با تبعیض...

از سال ۱۹۴۸ که سازمان بهداشت جهانی افراد تراجنسیتی را بیمار طبقه‌بندی کرده است. این مقاله به تاریخ این...

روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی

کمپین‌های سال ۲۰۱۴ روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، بر حق آزادی بیان، حق دگرباشان جنسی برای تشکیل خانواده و...

یک تراجنسیتی به واسطه قانون جدید هند، به عنوان «جنس سوم» در انتخابات پارلمانی هند کاندید شد.

دیوان عالی کشور هند، هویت "جنس سوم" را به عنوان جنسیتی متفاوت از زن یا مرد بودن، به رسمیت...

نامیا علی‌پور و آوات عیار - مرجان اهورایی، پناهجوی تراجنسیتی به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب...