تراجنسیتی

جشنواره «پراید» یا «افتخار» در سوئد و حضور د‌ه‌ها هزار نفر از همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی ها در استکهلم...

تظاهرکنندگان، از جمله گروه‌های اقلیت جنسی به دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه معترضند و معتقدند که این...

نگاهِ ناخودآگاهِ کارآگاه پورآرا به

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130515_Degarbash_SaraRushan.mp3

«مخمل آبی» نوشته آتیلا پسیانی

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130422_Degarbash_SaraRushan.mp3

نامیا علی‌پور و آوات عیار - مرجان اهورایی، پناهجوی تراجنسیتی به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب...