ترامپ و تغییرات اقلیمی

بیست‌وسومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با هدف یافتن راه‌کارهایی برای اجرای توافق اقلیمی‌ پاریس با شرکت ۲۰۰...

یکی از مشاوران تیم انتقالی ترامپ از دگرگونی سیاست‌های «سازمان ملی هوانوردی و فضایی» آمریکا خبر داد: تمرکز بر...