ترامپ و خاورمیانه

تفسیری از الجزیره: همچون طرح «سازمان دفاعی خاورمیانه» و «پیمان بغداد»، ایده ناتوی عربی (ایده ترامپ برای مقابله با...

هواداران جنگ عراق دوباره به صحنه سیاسی آمریکا بازگشته‌اند، این بار البته در مقام منتقدان ترامپ؛ آنها نقشی تعیین...

جنگ سوریه و یمن و مناقشه فلسطین با اسرائیل نشست اتحادیه عرب را تحت تأثیر قرار داده بود. نگرانی...

سران کشورهای عربی در نشست سالانه اتحادیه عرب با این امیدواری گرد هم می‌آیند که در قبال مسائل...

‌نفت، برجام و نفوذ ایران در خاورمیانه. در بیانیه‌ عربستان، برجام به عنوان خطری برای خاورمیانه ارزیابی شده. عربستان...

اگرچه موج خیزش اعراب در ۲۰۱۱ به عربستان نرسید، اما وضعیت ژئوپلتیکی‌ دلخواه این کشور را برهم...