ترانزیت مواد مخدر

فرمانده مرزبانی ناجا از کشورهای غربی خواسته که برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر، در تامین این تجهیزات...

مقام‌های ایران می‌گویند که نمی‌توانند به تنهایی هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بپردازند و با ادامه تحریم‌ها،...

رئیس‌جمهوری ایران در کنفرانس روسای مجالس شش کشور در تهران، هزینه مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر را...