ترانه‌های سبز

جنبش سبز که سر برآورد، باران ترانه‌های اعتراضی باریدن گرفت. این همه ترانه ریز و درشت چه زمان و...

محمود خوشنام - نگاه ندا از نگاه‌های کمیاب تاریخ بود؛ نگاهی ساده ولی ناخشنود. چشمان باز مانده ندا منبع...

در مجموعه برنامه‌های «ترانه‌های سبز» با سویه موزیکال جنبش سبز آشنا می‌شویم. نیروی برانگیزنده ترانه‌های انقلابی موضوع این قسمت...

چشمان بازمانده «ندا آقا سلطان» منبع الهامی برای شاعران و ترانه‌سرایان در سراسر دنیا شد. بسیاری از ترانه‌پردازان ایرانی...

هشتمین برنامه از این مجموعه به تحلیل ترانه‌ی «ای آزادی آیا با زنجیر می‌آیی؟» اختصاص دارد.

در مجموعه برنامه‌های «ترانه‌های سبز» با سویه موزیکال جنبش سبز آشنا می‌شویم. «سیل جوشنده، خس و خاشاک نیست»، موضوع...

چهارمین قسمت از برنامه موسیقی سبز به ترانه‌های «نترسون» از داریوش و «ما مرد نیستیم» از شاهین نجفی می...

ترانه‌های سبز: تاریخچه موسیقی اعتراضی، قسمت سوم؛ ویژه محمدرضا شجریان “صدای من، صدای همین خس و خاشاک است”

در مجموعه برنامه‌های «ترانه‌های سبز» با سویه موزیکال این جنبش و زمینه‌های و پیامدهایش بیشتر آشنا می‌شویم. دومین برنامه...