ترانه های سبز

برجسته‌ترین ترانه‌های اعتراضی در نهضت سبز گذشته را با حسرت می‌نگرند، ولی از آینده ناامید نمی‌شوند: آینده‌ای که باید...

برجسته‌ترین ترانه‌های اعتراضی در نهضت سبز گذشته را با حسرت می‌نگرند، ولی از آینده ناامید نمی‌شوند: آینده‌ای که باید...

محمود خوشنام - «تفنگ‌ات را زمین بگذار» از فریدون مشیری با صدای شجریان در جنبش سبز طرفداران پرشماری یافت....

محمود خوشنام - نیروی برانگیختنی که در ترانه – سرود «وطنم، وطنم» هست باعث شد که در ایام جنبش...

محمود خوشنام - «ای شادی آزادی» سروده هوشنگ ابتهاج در جنبش سبز انتشاری دوباره یافت. این ترانه برای روزگار...

محمود خوشنام - ترانه‌های اعتراضی همیشه فراخوانی برای مخاطبانشان دارند؛ فراخوانی که باید برانگیزاند و ذهن توده‌ها را به...

محمود خوشنام - جنبش سبز در اعتراضش علیه خودکامگان همان ابزاری را به کار گرفت که در جنبش مشروطیت...

هفتمین برنامه از مجموعه ترانه‌های سبز به تحلیل «میهن آباد بسازیم» و «ای خشم به جان تاخته توفان شرر...

محمود خوشنام – ترانه‌های اعتراضی در کشورهای استبدادزده ماندگارند. در این کشورها، آنچه مورد اعتراض است، همیشگی‌ست.

محمود خوشنام – در ادامه ترانه‌های اعتراضی در نهضت سبز این بار به ترانه‌ای از داریوش و شاهین نجفی...

محمود خوشنام- ترانه‌های سبز آن چنان نیروی فراگیری داشت که حوزه‌های سنتی موسیقی تا رپ‌خوانان را زیر تأثیر قرار...

محمود خوشنام- پس از انقلاب، ترانه‌‌ همان ققنوسی بود که خاکستر شده بود و می‌بایست روزی از خاکسترش برخیزد....