تربیت پسران

کلر کین میلر - دخترانمان را طوری بار می‌آوریم که با کلیشه‌ها بجنگند و رؤیاهایشان را دنبال کنند اما...

حتی زنانی که دخترشان را مستقل و قوی بار می‌آورند، گاهی درباره انتظاراتی که از پسرشان دارند به همان...