تروریسم در جهان

مؤسسه تحقیقاتی «اقتصاد و صلح» که دفتر مرکزی آن در سیدنی استرالیا قرار دارد، در آخرین تحقیقات خود درباره...

شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای جهان خواست تا هرگونه فروش و ارسال اسلحه به تروریست‌ها را متوقف کنند.

در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شمار قربانیان حملات تروریستی در سال ۲۰۱۵ در قیاس با سال...