تروریسم در کابل

در میان کشته‌شدگان این حملات سه روزنامه‌نگار و یک عکاس خبرگزاری فرانسه نیز دیده می‌شوند. این روزنامه‌نگاران برای تهیه...

افغانستان روی آرامش را نمی‌بیند. در ساعت پر رفت و آمد صبح چهارشنبه چندین نفر بر اثر انفجار یک...