تروریسم در کنیا

در حمله به یک هتل در شمال شرق کنیا دست‌کم ۱۲ نفر از مهمانان هتل کشته شدند.