ترور در سيستان و بلوچستان

محمدرضا صیادی، کارمند اداره ثبت

موسی نوری، دادستان زابل صبح چهارشنبه ۱۵ آبان‌ماه ترور شد. گروه جيش‌العدل با انتشار اطلاعيه‌ای مسئوليت اين ترور را...