تروما

 مینا پایور − این نظریه می‌گوید که روان بر اثر تروما یا ضربه‌ای که به ویژه در دوران کودکی...

تنها با گذر زمانی طولانی، شانس و تجزیه‌ و تحلیل‌های دقیق، افراد دچار تروما به وضعیتی می‌رسند که درک...

هر کسی خلوت خود را می‌خواهد اما بعضی‌ها بیشتر از بقیه به تنهایی خو می‌کنند. در اولین بخش این...