ترو واریورانتا

آمانو درباره تشریفاتی بودن بازدید او از پارچین به خبرنگاران در وین گفت که او را به ساختمانی در...

رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ادامه گفت‌وگوهای میان ایران و آژانس در تهران خبر...