ترکمن‌ها

محسن کاکارش - داعش بیش از ۷۰ روز است که منطقه ترکمن‌نشین آمرلی را محاصره کرده و ساکنان آن...

رقص و آواز در عروسی ترکمان