ترکیه عملیات ضدداعش در ترکیه

در چارچوب عملیات گسترده ضدتروریستی در ترکیه، پلیس این کشور ۳۰ تن از افرادی را که مظنون به عضویت...